22.10.2020

Predmet povabila: 

Predmet povabila je izvajanje ski-bus prevozov v sezoni 2020/2021 v občini Bovec. Prevozi se izvajajo v zimski sezoni na osnovi naročila s strani naročnika TURIZEM DOLINA SOČE . Izbrani ponudnik prevzema obveznost izvajanja prevozov skladno z zakoni in predpisi, ki urejajo prevoz oseb v cestnem prometu. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o zagotovitvi prevozov po prejemu odločitve – obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika v roku, ki mu ga določi naročnik. 

Obseg ponudbe: 

Ponudba 1: izvajanje prevozov gostov – SKI BUS po variantah A , B in C 

Ponudba 2: izvajanje prevozov gostov - SKI BUS po varianti D 

Ponudniki lahko kandidirajo z eno ali obema ponudbama.

Način izvajanja naročila: 

VARIANTA A: 

Termini: od 25.12.2020 do 15.03.2021
možnost podaljšanja do 02.05.2021 v primeru potreb 

Relacije: prevozi na relaciji Htl Mangart – Htl Sanje ob Soči – Tržnica – Kaninska vas – Soča Rafting – Lekarna – Brdo(Čufer) – Dvor – postaja A žičnice in nazaj 

URNIK: 7:45, 8:45, 10:45 proti »A« postaji 13:30, 15:30, 16:30 povratek iz »A« postaje v mesto 

Po prvi jutranji vožnji, gre SKI BUS v hotel Boka – po potrebi in na osnovi izrecnega naročila - od koder ima odhod ob 8:20. Povratna vožnja ob 15:30 nadaljuje pot v hotel Boka). 

STOJNINA – v primeru stornacije voženj na isti dan (npr. neobratovanje žičniških naprav, neprevozne poti, drugo) 


VARIANTA B: 

Termini: od 25.12.2020 do 15.03.2021
možnost podaljšanja do 02.05.2021 v primeru potreb

Relacije: prevozi na relaciji Htl Mangart – Htl Sanje ob Soči – Tržnica – Kaninska vas – Soča Rafting – Lekarna – Brdo(Čufer) – Dvor – postaja A žičnice in nazaj 

URNIK: 7:45, 8:45, 9:45, 10:45 proti »A« postaji 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 povratek iz »A« postaje v mesto 

Po prvi jutranji vožnji, gre SKI BUS v hotel Boka – po potrebi in na osnovi izrecnega naročila - od koder ima odhod ob 8:20. Povratna vožnja ob 15:30 nadaljuje pot v hotel Boka). 

STOJNINA – v primeru stornacije voženj na isti dan (npr. neobratovanje žičniških naprav, neprevozne poti, drugo) 


VARIANTA C: 

Termini : vedno, ko ne obratuje dostavna žičnica »A-D« 

Okvirni termin: 25.12.2020 – 15.03.2021; dejanski prevozi se prilagajajo tekočemu naročanju 

Relacije: prevozi na relaciji: lokacija naročnika(pogoj:dosegljivost z avtobusom ali kombijem) – Sella Nevea ali Trbiž(samo, ko ne obratuje Sella Nevea!) ter nazaj in sicer v primeru najmanj 4 prijavljenih stacionarnih gostov 

URNIK ZA VARIANTO C: informativni odhodi iz tržnice ob 8:55, Kaninske vasi ob 9.00, Dvor ob 9:07, hotel Mangart ob 9:15, Log pod Mangartom ob 9:35. 

Odhod iz Selle Nevee ali Trbiža ob 16.00 


VARIANTA D: 

Termini: kadarkoli v času do 15.3.2021 po naročilu in potrditvi naročnika, izvajalec mora vozilo prilagajati pričakovanemu številu gostov 

Relacije: Kamorkoli znotraj in v okolico Občine Bovec po izrecnem naročilu naročnika. 

Prevoz se bo opravljal za najmanj 4 udeležence in maksimalno eno vožnjo s povratkom na dan. Pričakovane destinacije, ki lahko pridejo v poštev: Čezsoča, Srpenica, Kal Koritnica, Lepena(Klin), Soča, Trenta, Log pod Mangartom, Sella Nevea, Trbiž. Pričakovana ponudba naj se nanaša na kilometer vožnje do teh destinacij. 


Splošne zahteve: 

 • na ta poziv lahko kandidirajo le prevozniki z ustrezno registracijo in z dovoljenjem (licenco) pristojnega organa za prevoz oseb v mednarodnem prometu; 
 • za variante A,B in C mora ponudnik zagotoviti možnost prevoza s tremi osnovnimi tipi vozil: kombijem (najmanj 5 sedežev za potnike), minibusom (najmanj 20 sedežev za potnike) in avtobusom (najmanj 40 sedežev za potnike); 
 • za varianto D lahko ponudnik posreduje ponudbo za posamezno vozilo od kapacitete najmanj 5 sedežev za potnike naprej; 
 • prevoz se izvaja zgolj na podlagi naročila s strani naročnika oz. naročnikovega pooblaščenca v skladu s pogodbo; 
 • vsa vozila morajo imeti ustrezen prostor za prtljago; 
 • prevoznik je dolžan prepeljati vse čakajoče potnike; 
 • v primeru okvare na vozilih je prevoznik dolžan na lastne stroške zagotoviti drugo primerno vozilo za prevoz 

Obvezna vsebina ponudbe: 

 • ime in priimek oz. firmo ter naslov ponudnika; 
 • velikost (št. sedežev) in vrsto vozil, ki so vključena v ponudbo; 
 • navedba cene prevozov brez in z DDV 
  • za posamezno varianto 
  • za posamezno vrsto vozila (kombi, avtobus) 
  • ponudba lahko vključuje popuste in druge bonitete 
 • za variante A, B in C naj bo posredovana cena na dan, za varianto D pa cena na km; 
 • reference, 
 • izjavo, da ima ponudnik prilagojeno vozilo za prevoz smučarske opreme, 
 • referenčna izjava - obrazec Turizem Dolina Soče, 
 • dokazilo o pridobljeni licenci pristojnega organa za prevoz potnikov v mednarodnem prometu. 

Merilo za izbor in rok plačila: 

 • Merila za izbor: 30% reference, 70% najnižja ponudbena cena. 
 • Rok plačila znaša 30 dni po opravljeni storitvi (mesečni obračun) in prejemu e-računa s strani prevoznika. 

Rok in način oddaje ponudb: 

 • Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov TURIZEM DOLINA SOČE , RUPA 17, 5230 Bovec, do 5.11..2020 do 12.00 ure. 
 • Ponudbe so lahko poslane priporočeno po pošti ali dostavljene osebno na Turizem Dolina Soče. 
 • Dokumentacijo in obrazec za referenčno izjavo lahko prevzamejo interesenti na Turizem Dolina Soče, TIC Bovec , Trg golobarskih žrtev 22, Bovec . 
 • Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z oznako : "Ponudba ski-bus 2020/21 NE ODPIRAJ"

Kontaktna oseba:  

Bovec, 22.10.2020 

Turizem Dolina Soče
Janko Humar, direktor