26.02.2020

POVABILO ZA POSREDOVANJE PONUDBE ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO SILVESTROVANJA V BOVCU dne  31. 12. 2020

 

Turizem Dolina Soče Bovec vabi  zainteresirane za predložitev ponudb za organizacijo in izvedbo Silvestrovanja na prostem v Bovcu.

Izvedba prireditve na prireditvenem prostoru - osrednji trg v Bovcu.

Ponudba mora vsebovati:

  • ime in kontaktni podatki organizatorja silvestrovanja,
  • ime/naslov in kratek opis prireditev,
  • reference - izvedba silvestrovanja ali drugih javnih glasbeno-zabavnih prireditev,
  • navedba glasbenih izvajalcev / ansambel, DJ, ...
  • organizator zagotavlja programski del t.j. izbor glasbenih izvajalcev, organizacijo, izvedbo in koordinacijo za glasbeni del in gostinsko ponudbo (hrana, pijača, ...),
  • ocenjeno končno vrednost stroškov izvedbe silvestrovanja.

 

Ponudba mora vsebovati izjavo ponudnika, da:

  • zagotavlja službo za varovanje, zdravstveno službo, komunalne, elektro storitve,
  • zagotovi vse potrebno za pripravo prireditvenega prostora, elaborat cestne zapore za izvedbo prireditve,
  • uredi vse potrebno za prijavo, plačilo na IPF, SAZAS,
  • organizira in izvede silvestrovanje v celoti, zagotovi vodja prireditve, reditelje ter podporno osebje in pokrije vse stroške.

Skupna ocenjena vrednost izvedbe na podlagi povabila do 18.000 EUR.

Izbrani ponudnik bo pred podpisom pogodbe povabljen na razgovor, pogodba določa naloge posameznega podpisnika.

Pri izboru bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo vključevale vse navedene zahteve v javnem povabilu t.j. kompletna organizacija silvestrovanja.

Prednost pri izboru bo imela ponudba, ki bo v finančnih okvirih navedenih v povabilu in bo vsebinsko primernejša za predvideno strukturo obiskovalcev silvestrovanja, ki je običajna v tem času v Bovcu. V primeru več enakovrednih ponudb bo odločitev o izboru usklajena z ustanoviteljem javnega zavoda.

Rok za oddajo pisnih ponudb je 5. 3. 2020 

Ponudbo pošljete po pošti na naslov:

Turizem Dolina Soče
TIC Bovec 
Trg golobarskih žrtev 22
5230 Bovec

ali v elektronski obliki  na naslov .

 

Za vse dodatne informacije:

Tatjana Baraga Wojčicki, 051 602 325

 

Turizem Dolina Soče
Janko Humar, direktor