09.01.2020

Posoški razvojni center vas vabi na delavnico

»NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST V TURIZMU«

V četrtek, dne 09. 01. 2020 ob 16.00 uri vas vabimo na delavnico, kjer bo predstavljen javni razpis »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«. Gre za razpis, na katerem lahko sodelujejo podjetja (organizirani kot s.p., d.o.o. in zadruge) iz vseh treh Posoških občin, možnost pridobitve nepovratnih sredstev je do 70% upravičenih stroškov investicije.

Vsebina:

• Upravičeni prijavitelji operacije
• Minimalna vrednost operacije
• Upravičeni stroški operacije
• Višina upravičenih sredstev
• Raba energije v stavbah, ukrepi učinkovite rabe, izračun gradbene fizike, delež OVE,…
• Druge aktualne spodbude za ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljive vire energije

Kdaj: četrtek, 09.01.2020 ob 16.00 uri
Predavatelji: Rajko Leban, Janez Melink in Matej Pahor, s katerimi se boste lahko dogovorili tudi o možnostih priprave vloge in razpisne dokumentacije.
Kje: predavalnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Tolmin (Tumov drevored 15, Tolmin)

Prijave:

Prijave zbiramo do srede, 8. 1. 2020, do 14.ure na elektronski naslov z navedbo sledečih podatkov: naziv podjetja, statusna oblika, starost podjetja – nad ali pod 5 let, ime in priimek udeleženca in kontakt.

Delavnica je za udeležence brezplačna, organizirana v projektu SPOT.

Dodatne informacije:

Posoški razvojni center,
T: 05 38 41 882 (Polona Cimprič).

Vljudno vabljeni!

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.

Slovenska poslovna točka