14.01.2020

Posoški razvojni center vas vabi na delavnico

»E-BOLNIŠKI LIST«

V pričetku leta 2020 bo na portalu SPOT (eVEM) na voljo nov e-postopek – elektronski bolniški list - eBOL, ki bo delodajalcem omogočal pregled in prenos elektronskih potrdil o upravičeni zadržanosti od dela – eBOL za njihove zaposlene.
Za vse delodajalce je pomemben datum 1. 2. 2020, saj bo takrat stopila v veljavo nova zakonodaja, ki bo določala, da morajo delodajalci za svoje zaposlene do e-bolniških listov dostopati samo še preko portala SPOT (eVEM).

Kakšne so prednosti eBOL?

Uvedba za delodajalce prinaša poenostavitev oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na ZZZS. Vlogo za oddajo zahtevka za refundacijo nadomestila lahko delodajalec odda elektronsko preko portala SPOT ali na podlagi pisne vloge. K vlogi po novem ne bo treba več prilagati originala ali skeniranega bolniškega lista. V praksi pa to tudi pomeni, da delodajalcu ne bo potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list. Delodajalec bo namreč tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo.

eBOL prinaša pridobitve tudi zavarovanim osebam, olajša pa delo tudi zdravniku, saj ga, če ni potreben pregled zavarovane osebe, lahko izda brez njene prisotnosti v ambulanti in zavarovani osebi zgolj zaradi pridobitve »bolniškega lista« ni več potrebno obiskati zdravnika. S pridobitvijo podatkov o izdanih eBOL pa pridobi osebni zdravnik podatke o preteklih zadržanostih zavarovane osebe, tako tiste, ki jih je predpisali sam, kot tudi tiste, ki jih je predpisal zdravnik, ki ga je nadomeščal.

Kaj mora urediti delodajalec za dostop do eBOL?

Delodajalec mora pooblastiti ustrezno osebno, npr. osebo v kadrovski službi, službi za obračun plač ali drugo osebo, za prevzem eBOL-ov njihovih zaposlenih. Ta pooblaščena oseba mora za prijavo v sistem SPOT in prevzem eBOL-ov imeti digitalno potrdilo. Priporočljivo je, da te osebe digitalna potrdila pridobijo že prej. Pooblastilo pa bo možno pridobiti na točki SPOT (eVEM).

Zavezanec lahko pridobiva eBOL z uporabo spletnega portala SPOT ali preko spletnega vmesnika eBOL in eNDM, ki omogoča povsem avtomatiziran prenos eBOL v informacijski sistem zavezanca.

Vse o e-bolniških listih, novostih pri refundacijah nadomestil in pri vlaganju individualnih zahtevkov boste izvedeli na seminarju v torek, dne 14.01.2020 ob 13.00 uri

Kdaj: torek, 14.01.2020 ob 13.00 uri
Predavatelji: Predavatelji iz ZZZS-ja.
Kje: predavalnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Tolmin (Tumov drevored 15, Tolmin)

Prijave:

Prijave zbiramo do ponedeljka, 13. 1. 2020, do 14. ure na elektronski naslov  z navedbo sledečih podatkov: naziv podjetja, statusna oblika, starost podjetja – nad ali pod 5 let, ime in priimek udeleženca in kontakt.

Delavnica je za udeležence brezplačna, organizirana v projektu SPOT.

Dodatne informacije:

Posoški razvojni center,
T: 05 38 41 882 (Polona Cimprič).

Vljudno vabljeni!

Delavnica je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022, SPOT regije.

Slovenska poslovna točka