26.11.2019

Povabilo za posredovanje ponudb za izvajanje ski-bus prevozov v sezoni 2019/2020 v občini Bovec

Predmet povabila:

Predmet povabila je izvajanje ski-bus prevozov v sezoni 2019/2020 v občini Bovec. Prevozi se izvajajo v zimski sezoni na osnovi naročila s strani naročnika TURIZEM DOLINA SOČE . Izbrani ponudnik prevzema obveznost izvajanja prevozov skladno z zakoni in predpisi, ki urejajo prevoz oseb v cestnem prometu. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o zagotovitvi prevozov po prejemu odločitve – obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika v roku, ki mu ga določi naročnik.

Obseg ponudbe:

Ponudba 1: izvajanje prevozov gostov – SKI BUS po variantah A, B in C
Ponudba 2: izvajanje prevozov gostov - SKI BUS po varianti D

Ponudniki lahko kandidirajo z eno ali obema ponudbama.

Način izvajanja naročila:

Varianta A:

Termini: od 25. 12. 2019 do 15. 03. 2020
možnost podaljšanja do 02. 05. 2020 v primeru potreb

Relacije: prevozi na relaciji Htl Mangart – Htl Sanje ob Soči – Tržnica – Kaninska vas – Soča Rafting – Lekarna – Brdo (Čufer) – Dvor – postaja A žičnice in nazaj

URNIK: 7:45, 8:45, 10:45 proti »A« postaji
13:30, 15:30, 16:30 povratek iz »A« postaje v mesto

Po prvi jutranji vožnji, gre SKI BUS v hotel Boka – po potrebi in na osnovi izrecnega naročila - od koder ima odhod ob 8:20. Povratna vožnja ob 15:30 nadaljuje pot v hotel Boka).

STOJNINA – v primeru stornacije voženj na isti dan (npr. neobratovanje žičniških naprav, neprevozne poti, drugo


Varianta B:

Termini: od 25. 12. 2019 do 15. 03. 2020
možnost podaljšanja do 02. 05. 2020 v primeru potreb

Relacije: prevozi na relaciji Htl Mangart – Htl Sanje ob Soči – Tržnica – Kaninska vas – Soča Rafting – Lekarna – Brdo (Čufer) – Dvor – postaja A žičnice in nazaj

URNIK: 7:45, 8:45, 9:45, 10:45 proti »A« postaji
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 povratek iz »A« postaje v mesto

Po prvi jutranji vožnji, gre SKI BUS v hotel Boka – po potrebi in na osnovi izrecnega naročila - od koder ima odhod ob 8:20. Povratna vožnja ob 15:30 nadaljuje pot v hotel Boka).

STOJNINA – v primeru stornacije voženj na isti dan (npr. neobratovanje žičniških naprav, neprevozne poti, drugo)


Varianta C:

Termini: vedno, ko ne obratuje dostavna žičnica »A-D«

Okvirni termin: 25. 12. 2019 – 15. 03. 2020; dejanski prevozi se prilagajajo tekočemu naročanju

Relacije: prevozi na relaciji: lokacija naročnika (pogoj: dosegljivost z avtobusom ali kombijem) – Sella Nevea ali Trbiž (samo, ko ne obratuje Sella Nevea!) ter nazaj in sicer v primeru najmanj 4 prijavljenih stacionarnih gostov

URNIK ZA VARIANTO C: informativni odhodi iz tržnice ob 8:55, Kaninske vasi ob 9.00, Dvor ob 9:07, hotel Mangart ob 9:15, Log pod Mangartom ob 9:35.

Odhod iz Selle Nevee ali Trbiža ob 16.00


Varianta D:

Termini: kadarkoli v času do 15. 3. 2020 po naročilu in potrditvi naročnika, izvajalec mora vozilo prilagajati pričakovanemu številu gostov

Relacije: Kamorkoli znotraj in v okolico Občine Bovec po izrecnem naročilu naročnika.

Prevoz se bo opravljal za najmanj 4 udeležence in maksimalno eno vožnjo s povratkom na dan. Pričakovane destinacije, ki lahko pridejo v poštev: Čezsoča, Srpenica, Kal Koritnica, Lepena (Klin), Soča, Trenta, Log pod Mangartom, Sella Nevea, Trbiž. Pričakovana ponudba naj se nanaša na kilometer vožnje do teh destinacij.


Splošne zahteve:

 • na ta poziv lahko kandidirajo le prevozniki z ustrezno registracijo in z dovoljenjem (licenco) pristojnega organa za prevoz oseb v mednarodnem prometu;
 • za variante A, B in C mora ponudnik zagotoviti možnost prevoza s tremi osnovnimi tipi vozil: kombijem (najmanj 5 sedežev za potnike), minibusom (najmanj 20 sedežev za potnike) in avtobusom (najmanj 40 sedežev za potnike);
 • za varianto D lahko ponudnik posreduje ponudbo za posamezno vozilo od kapacitete najmanj 5 sedežev za potnike naprej;
 • prevoz se izvaja zgolj na podlagi naročila s strani naročnika oz. naročnikovega pooblaščenca v skladu s pogodbo;
 • vsa vozila morajo imeti ustrezen prostor za prtljago;
 • prevoznik je dolžan prepeljati vse čakajoče potnike;
 • v primeru okvare na vozilih je prevoznik dolžan na lastne stroške zagotoviti drugo primerno vozilo za prevoz

Obvezna vsebina ponudbe:

 • ime in priimek oz. firmo ter naslov ponudnika;
 • velikost (št. sedežev) in vrsto vozil, ki so vključena v ponudbo;
 • navedba cene prevozov brez in z DDV
  • za posamezno varianto
  • za posamezno vrsto vozila (kombi, avtobus)
  • ponudba lahko vključuje popuste in druge bonitete
 • za variante A, B in C naj bo posredovana cena na dan, za varianto D pa cena na km;
 • reference,
 • izjavo, da ima ponudnik prilagojeno vozilo za prevoz smučarske opreme,
 • referenčna izjava - obrazec Turizem Dolina Soče,
 • dokazilo o pridobljeni licenci pristojnega organa za prevoz potnikov v mednarodnem prometu.

Merilo za izbor in rok plačila:

 • Merila za izbor: 30% reference, 70% najnižja ponudbena cena.
 • Rok plačila znaša 30 dni po opravljeni storitvi (mesečni obračun) in prejemu e-računa s strani prevoznika.

Rok in način oddaje ponudb:

 • Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prišle na naslov TURIZEM DOLINA SOČE, RUPA 17, 5230 Bovec, do 2. 12. 2019 do 12.00 ure.
 • Ponudbe so lahko poslane priporočeno po pošti ali dostavljene osebno na Turizem Dolina Soče.
 • Dokumentacijo in obrazec za referenčno izjavo lahko prevzamejo interesenti na Turizem Dolina Soče, TIC Bovec, Trg golobarskih žrtev 22, Bovec.
 • Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z oznako: »Ponudba ski-bus 2019/20 NE ODPIRAJ»

Kontaktna oseba: Darjo Berra

 

Turizem Dolina Soče
Janko Humar, direktor


Priloge:

Pogodba o izvajanju SKI-BUS prevozov 2019-2020

Referenčna izjava