30.07.2018

Javni zavod za turizem Dolina Soče organizira fotografski natečaj Dolina Soče 2018/2019.


Nameni uporabe fotografij: fotografija je vse pomembnejši del turistične vsebine, zato želi Turizem Dolina Soče pridobiti manjkajoče motive fotografij za predstavitev destinacije po digitalnih promocijskih kanalih (spletne strani, družabna omrežja) ter za namen tiskanih promocijskih in informativnih materialov.
 

Pravila natečaja in način oddajanja fotografij >


Določeni so štirje roki za oddajo fotografij: 5. 9. 2018, 5. 11. 2018, 5. 4. 2019 in 5. 6. 2019.

Vse dodatne informacije in vprašanja lahko pošljete na .
 

Na tej spletni strani bomo tekom natečaja objavljali:

  • vprašanja fotografov (skupaj z odgovori),
  • spremembe natečaja,
  • zapisnike o izboru fotografij.

 

Spremembe natečaja

5. 8. 2018: Dodalo se je zahteve za 360-stopinjsko fotografijo. Z rumeno označeno v dokumentu tukaj.

20.9.2018: Pogodbo se je popravilo v 6. členu. Dodalo se je besedo "največ": .... v roku največ 30 dni od prejema.

Besedilo z DDV smo zamenjali z vsemi vključenimi dajatvami:

Cena navadne fotografije znaša 45 EUR z vsemi vključenimi dajatvami.

Cena 360-stopinjske fotografije znaša 65 EUR z vsemi vključenimi dajatvami.

Zapisniki

Zapisnik prvega izbora fotografij, 21. 9. 2018

Zapisnik drugega izbora fotografij, 23. 11. 2018

Zapisnik tretjega izbora fotografij, 5. 4. 2019

 

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. 
Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan I feel slovenia logo