04.07.2018

22. junija je bil objavljen javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju, ki je odprt do 10. avgusta 2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov, v MSP s področja turizma na obmejnem problemskem območju.  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo pripravilo štiri  informativne dneve, kjer bo udeležence seznanilo tako z vsebino kot postopki priprave in oddaje vlog.  

Eden izmed štirih informativnih dnevov bo potekal tudi v Bovcu, in sicer 12. julija 2018.

Več informacij dobite na strani Posoškega razvojnega centra >

Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Kontakti svetovalnih podjetij:

Aza Plus, računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje, d.o.o.
Celjska cesta 40, Rogaška Slatina

030 397 286 (Petra) 041 640 366 (Andrej)

Poslovni klub Replika
Tržaška cesta 42, II. nadstropje, Ljubljana
059 050 161
041 206 776