Delavnica: Poročanje, nadzor in druge obveznosti na področju turizma, Tolmin, 27. 3. 2019

Oddajanje nastanitvenih kapacitet za turistične namene (mag. Vesna Maver, OOZ Tolmin)
Pristojnosti Policije pri izvajanju prijavno-odjavnih obveznosti gostiteljev (Branko Repe, pomočnik komandirja PPIU Ljubljana)
Davčne obveznosti izvajalcev dejavnosti oddajanja nepremičnin v turistične namene (mag. Vlasta Stopar, vodja oddelka za informiranje in register, Finančni urad Nova Gorica)
Izkušnje SURS-a pri uporabi podatkov prevzetih iz RNO in sistema eTurizem ter predlogi izboljšav (mag. Apolonija Oblak Flander, vodja oddelka za statistiko transporta, turizma in informacijske družbe, Statistični urad Republike Slovenije)

Delavnica turističnih produktov v občini Kobarid, Zelena hiša, 19. 3. 2018

Zapisnik delavnice
predstavitev Breginjskega kota

Posvet Potenciali in izzivi turizma v Dolini Soče, 6.3.2017

Nagovor dr. Mira Cerarja
Pozdrav ministra Počivalška
Pozdrav g. Peter Misja
Pozdrav župana Valetrja Mlekuža
Predstavitev minister Počivalšek 
Predstavitev ministra Počivalška 
Predstavitev Janka Humarja
Predstavitev: Janko Humar
Vprašanja turističnih ponudnikov
Vprašanja turističnih ponudnikov, povzetek