20.06.2019

Javni red in mir

Glede na dokaj pogoste kršitve javnega reda in miru v nočnem času, se turističnim ponudnikom  priporoča, da ob prihodu svoje goste obvezno seznanijo, da je nočni mir v času med 22. in 6 uro zjutraj, na območju Republike Slovenije obvezen in Policija lahko kršitelje sankcionira. Zaželeno je, da je hišni red s to alineo preveden v čim več jezikov in jasno izobešen v nastanitveni enoti. S tem se bodo neprijetnostim izognili tako vaši razposajeni gostje, kot tudi vi.
Policija Bovec tudi opaža, da se kršitve javnega reda in miru prijavljajo prepozno, običajno šele naslednji dan in ne v času samega dogodka. Svetujejo vam, da vsako tako kršitev prijavite takoj na številko 113, ker le na tak način lahko dežurna policijska enota ali redar ukrepajo pravočasno. Prijavljanje s časovnim zamikom (npr.: naslednji dan) je praviloma obsojeno na neuspeh.

Odlaganje smeti

Problematika odlaganja smeti je druga pereča zadeva. Nadzorniki Komunale in redarska služba namreč ugotavljajo, da ima veliko lastnikov turističnih nastanitvenih kapacitet premajhne zabojnike glede na število enot v objektu. Posledica tega je odlaganje vrečk poleg zabojnikov, ali pa nošenje in odlaganje teh smeti v zabojnike na ekoloških otokih, kar ni dovoljeno. Priporočamo vam, da kontaktirate Komunalo Tolmin za nabavo večjih zabojnikov (tudi za krajše obdobje, če pač objekt oddajate krajši čas) ali pa se dogovorite za pogostejše praznjenje.

Parkiranje na javnih površinah

Predstavniki Policije, redarstva in Občine so opozorili na zelo perečo problematiko zagotavljanja parkirnih mest s strani lastnikov nastanitvenih objektov. Ti bi morali parkirna mesta zagotoviti na svojih parcelah in ne svojih gostov usmerjati na javne površine v bližini svojih hiš. To moti ostale krajane, saj imajo tako onemogočene dostope do svojih domov. Prav tako se je izkazalo, da je v takih primerih onemogočen dostop intervencijskim vozilom, kot tudi vozilom komunalne službe, ki zaradi tega ne morejo neovirano prazniti zabojnikov. Pri tovrstnih ponavljajočih kršitvah bosta redarska služba in Policija začeli ukrepati v skladu s svojimi pooblastili.
V izogib neprijetnim situacijam, apeliramo, da lastniki nastanitvenih objektov svoje goste že ob prihodu seznanijo, kje imajo na voljo parkirna mesta, oziroma kje in kako morajo parkirati. Prav tako morajo svoje goste seznaniti kje imajo svoje zabojnike za smeti in jih opozoriti na način ločevanja odpadkov.