Soteskanje

Slikovite soteske, slapove in tolmune lahko obiskovalci doživijo na priljubljenem soteskanju.

Soteskanje oziroma kanjoning je pod vodstvom domačih vodnikov dovoljen na potoku Pršjak (pri Trebuši)  in Sušec (pri Srpenici).

Športne agencije, ki organizirajo soteskanje, priskrbijo potrebno opremo, strokovno usposobljenega vodnika in prevoz do potoka ter nazaj na izhodišče.

Režim na reki Soči:

  • Plovba po reki Soči je dovoljena od 15. marca do 31. oktobra; od 9.00 do 18.00 ure.
  • Priporočamo vam, da se odločite za spremstvo izkušenih in usposobljenih domačih vodnikov.
  • Vse aktivnosti v, na in ob rekah Soča in Koritnica se izvajajo na lastno odgovornost.
  • Na reko se vstopa samo na določenih vstopno-izstopnih mestih.Za uporabo vstopno-izstopnih mest morajo imeti uporabniki dovolilnico.
  • Prepovedano je kampiranje izven urejenih kampov.
  • Neupoštevanje pravil se kaznuje v skladu z odlokom.
  • Bodimo spoštljivi do narave in parkirajmo na urejenih parkirnih mestih.