Kožljak(1578m), botanično in zgodovinsko zanimiv vrh v senci Krna