Čez Most po modrost

Kulturnozgodovinska pot nas popelje skozi tri tisočletja Mosta na Soči.

Kulturnozgodovinska pot nas popelje skozi tri tisočletja Mosta na Soči.

Pot se začne v centru ob informacijskem terminalu in teče skozi naselje mimo 22 urejenih točk, opremljenih z info panoji in nišami z replikami arheoloških najdb:

 • Bronastodobna naselbina,
 • Skifos,
 • Cerkev svete Lucije,
 • naselje v mlajši železni dobi,
 • Rimska hiša,
 • Rimsko grobišče,
 • Železnodobno grobišče,
 • Pregljeva (Lovrčeva) hiša,
 • most čez reko Idrijco,
 • Staroslovansko selišče,
 • od kamna do apna,
 • v frontnem zaledju,
 • Arheološki muzej,
 • Mali muzej Tolminsko mostišče…

Več informacij:

Tolminski muzej

Mestni trg 4
5220 Tolmin
t: 05 381 13 60
e: muzej@tol-muzej.si
www.tol-muzej.si

Kulturnozgodovinska pot po Mostu na Soči >