Mimo planin pod pogorjem Krna do razglednika Planica (1376 m)