Kožljak (1578 m), botanično in zgodovinsko zanimiv vrh v senci Krna