Krožna pot čez Grmuč (1196 m) in Vodil vrh (1053 m)