Jamarstvo v Dolini Soče

Izbira raziskovalcev podzemnega sveta je velika – od lahkih turističnih izletov pa do najzahtevnejših odprav.

Jam, opremljenih za obisk množic obiskovalcev v dolini Soče ni. Obstaja pa cela vrsta takih, ki jih je možno raziskovati pod vodstvom izkušenih jamarjev.

Jami Mala Boka in Srnica sta pod vodstvom vodnikov dostopni obiskovalcem Bovškega, ki jih zanima divji podzemni svet.

Čehi 2, najgloblje slovensko brezno in 10. najglobja jama na svetu leži na Rombonskih podih nad Bovcem.

Kraški svet s kompleksnim jamskim sistemom se razteza po celotnem Kaninskem in Rombonskem pogorju, kjer ležijo tudi ene izmed najglobljih jam na svetu. Visokogorski kraški svet nad Bovcem je raj za speleologe, ki radovedno raziskujejo naravne pojave in odkrivajo možne nove povezave med jamskimi sistemi.

V Zadlaški jami naj bi znameniti renesančni pesnik Dante Alighieri iskal navdiha za grozljive podobe svojega Pekla;

Pološka jama je zahteven, 700 m globok klasični gorski sistem z dvema vhodoma;

Smoganica je 1 km dolga vodna jama, najdišče jamskega medveda, v I sv. vojni skladišče municije;

Na Tolminskem Migovcu je jamarjem leta 2012 uspelo povezati dva sistema jam - Migovec in Vrtnarijo. Tako je sedaj sistem MIG najdaljši jamski sistem v Sloveniji v skupni dolžini 24900 m raziskanih in izmerjenih rovov. Višinska razlika med vhodom in dnom pa je 975 m.

Sistem MIG je izjemno zahteven sistem rovov in brezen, dostopen samo izkušenim in dobro pripravljenim jamarjem.

Priporočamo informiranje pri lokalnem jamarskem klubu.

PD Tolmin - odsek jamarska sekcija