Iz varnostnih razlogov izračunajte spodnji račun

1 - 6 =