UNESCO je Julijske Alpe uvrstil med biosferne rezervate mednarodnega pomena. Biosferni rezervat Julijske Alpe je prvi rezervat takšne vrste v Sloveniji.

Program Človek in biosfera je mednarodni raziskovalni program v okviru UNESCO. Cilji programa so zavarovati območja, kjer se razvija in ohranja trajnostno ravnovesje med ohranjanjem biološke pestrosti, spodbujanjem razvoja človeških virov in vzdrževanjem kulturnih vrednot oziroma dediščine.

Leta 2003 je UNESCO  razglasil Julijske Alpe za varovano območje svetovnega pomena. Biosferni rezervat Julijske Alpe obsega skoraj 200.000 hektarov v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin, Bohinj, Bled, Radovlijca, Kranjska gora, Jesenice in Žirovnica.

Dodatne informacije so na voljo v angleškem jeziku: UNESCO & the Julian Alps