Info točka trajnostne mobilnosti se nahaja v Zeleni hiši v Kobaridu.

Namen info točke trajnostne mobilnosti Naj vas narava zapelje je izpostaviti pomen rabe trajnostne mobilnosti na območju Julijskih Alp (in širše), predvsem z vidika usmerjanja obiska – zmanjševanja pritiska motornih vozil v biosfernem območju Julijske Alpe in hkrati k spodbujanju rabe okolju prijaznih prevoznih sredstev s potencialno manjšo obremenitvijo okolja.

Info točka v Zeleni hiši v Kobaridu in v Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj sta pilotni projekt. Sistem info točk trajnostne mobilnosti bo vzpostavljen tudi na drugih lokacijah pri zainteresiranih deležnikih.

Koncept predvideva:

  • animiran stenski zemljevid Julijskih Alp s predstavitvijo naravnih in kulturnih znamenitosti in izpostavitvijo trajnostne mobilnosti oz. ponujeno rabo le-te,
  • interaktivno spletno stran trajnostne mobilnosti v Julijskih Alpah, ki uporabniku ponuja kombinirane možnosti rabe mehke mobilnosti na tem območju,
  • kratki animirani film o obiskovanju Julijskih Alp brez osebnega vozila, osrednji liki so avtohtone vrste domačih živali – bohinjska cika, bovška ovca in drežniški kozel (na voljo tudi na spletni strani mehke mobilnosti v Julijskih Alpah).

Info točki trajnostne mobilnosti bosta vzpostavljeni v sodelovanju s partnerji projekta PARKIRAJ&DOŽIVI NARAVO! Triglavski narodni park je bil z omenjenim projektom in s še šestimi partnerskimi organizacijami uspešen na razpisu Programa Finančnega mehanizma EGP 2009 – 2014. Projektne aktivnosti so tako sofinancirane s strani omenjenega programa, Republike Slovenije in vključenih partnerjev.

Interaktivna spletna stran trajnostne mobilnosti v Julijskih Alpah

Zloženka parkiraj in doživi naravo

Več informacij o projektu:

Triglavski Narodni park

Kontaktna oseba: Davorin Koren, vodja oddelka za trajnostni razvoj
E: davorin.koren@tnp.gov.si
M: 031 345 479

and

Turistično informacijski center Kobarid

Trg svobode 16
SI-5222 Kobarid
T: 05 380 04 90
E: info.kobarid@dolina-soce.si

Publikacije