Kolektivna blagovna znamka Iz doline Soče

  22.03.2021

Nadgradite svoje izdelke in jih vključite v certifikacijsko shemo Kolektivne blagovne znamke Iz Doline Soče, ki predstavlja oznako lokalnega geografskega izvora in visoko kakovost izdelkov in storitev.

V letu 2020 smo začeli s projektom Vzpostavitev kolektivne blagovne znamke (KBZ) - znak kakovosti v okviru projekta LAS – “Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi”, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

V projektu si bomo prizadevali za visoko in celovito usklajeno kakovost gastronomske in z njo povezane ponudbe v destinaciji Dolina Soče. Certifikat predstavlja oznako lokalnega geografskega izvora in visoko kakovost izdelkov in storitev.

Projekt vodi Zavod za turizem Dolina Soče v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom skupaj s podizvajalci. Vzpostavljen sistem kolektivne blagovne znamke sledi modelu Izvorno slovensko, ki ga razvija podjetje ProVITAL d.o.o. in po katerem je bilo v zadnjih osmih letih oblikovanih več KBZ v Sloveniji, in sicer: Bohinjsko, Okusi Rogle, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije, Idrija Izbrano, Jeruzalem Slovenija, Bled Local selection, Okusiti Laško, Sevnica Premium, Maribor - Naše najboljše.

Kolektivna blagovna znamka

Kaj so glavni cilji certificiranja?  

Z modelom razvoja lokalnega okolja bomo vplivali na rast kakovosti celovite ponudbe, povezovanje ponudnikov, razvoj novih in povezanih izdelkov in storitev ter udejanjanje poslovnih idej. Cilji certificiranja so:  

 • gradnja registra ponudnikov z zagotovljeno obljubljeno lokalno dodano vrednostjo - kakovostjo in izvorom živil ter gradiv iz območja destinacije Dolina Soče, 
 • usklajena rast celovite kakovosti ponudbe v destinaciji, 
 • kratke lokalne oskrbne verige z najvišjo možno samooskrbo, 
 • usklajena promocija lokalnih ponudnikov, logistika in prodaja ponudbe destinacije Dolina Soče kot celote. 

Proces vzpostavitve sistema Kolektivne blagovne znamke (KBZ) 

Proces gradnje kakovosti lokalne ponudbe od spodaj navzgor traja vsaj pet let in ob koncu tega obdobja ponuja osnovo za kakovostno bivanje v destinaciji, tako domačinov kot obiskovalcev.

Kolektivna blagovna znamka

V prvi razvojni fazi, ki bo trajala do konca leta 2021 bomo spodbujali ponudnike k povezovanju v Mrežo ponudnikov in ponudbe ter k sodelovanju v verigah: 

 1. rokodelcev - rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja,  
 2. pri- in predelovalcev živil - pridelkov in živilskih izdelkov ter 
 3. gostincev - jedi in pijač postreženih na gostinski način, 

z lokalno dodano vrednostjo destinacije Dolina Soče, ki pokriva geografska območja občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. V tem letu bo sodelovanje ponudnikov v projektu brezplačno (delavnice, individualna svetovanja, kakovostne fotografije, oblikovanje, …) Celovito trženje certificirane ponudbe s KBZ Dolina Soče bo usklajeno s trženjem destinacije kot celote, ki ga vodi Zavod za turizem Dolina Soče.  

Za prenos znanja, svetovanje ponudnikom in evalvacijo njihove ponudbe, bo poskrbela Strokovna skupina za ocenjevanje, ki jo sestavljajo dr. Janez Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec, dr. Jana Vilman, mag. Marlena Skvarča, Mojca Polak, Franci Jezeršek ter skupina partnerjev, ki sestavljajo Delovno skupino za KBZ in sicer: Posoški razvojni center, Območna obrtno podjetniška zbornica Tolmin, ProVITAL d.o.o, Folklordizajn s.p., Jaka Modic s.p. ter predstavniki ponudnikov vseh treh omenjenih verig. 

V drugi fazi, ki teče drugo in tretje leto vzpostavljanja sistema, bodo ocenjeni nastanitveni obrati, gastronomske prireditve in vodena doživetja pri ponudniku. 

Kaj s certifikatom kot ponudnik pridobim ?  

 • Udeležba na strokovni delavnici, ki poteka letno za vsak element ponudbe, 
 • Strokovno svetovanje za nadgradnjo produktov, 
 • Grafična oprema izdelkov - pomoč pri oblikovanju etiket, embalaže, 
 • Ocenjevanje strokovne komisije in podelitev poročila s priporočilom,  
 • Javna podelitev certifikatov, 
 • Profesionalne fotografije 1-3 izdelka oz. storitve, 
 • Vpis certificiranega izdelka oz. storitve v javno objavljen Register certificirane ponudbe s KBZ Iz doline Soče, 
 •  Promocija izdelka oz. storitve in ponudnika preko kanalov Turizma Dolina Soče, 
 • Objava v spletnem katalogu, ... 

Vabilo na brezplačni delavnici 

Ponudnike v turistični destinaciji Dolina Soče (občine Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči) vabimo k sodelovanju v projektu, saj bomo samo skupaj lahko ustvarili čudovito zgodbo in osnovo za nadaljnji razvoj destinacije. Kvalitetni lokalni produkti so namreč osnova za butična, petzvezdična turistična doživetja destinacije. 

Vse ponudnike rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, pridelkov in prehranskih izdelkov ter jedi in pijač, postreženih na gostinski način, ki bi želeli svoje izdelke in storitve vključiti v certifikacijsko shemo kolektivne blagovne znamke Iz doline Soče, vljudno vabimo na delavnici, ki bosta potekali v ponedeljek, 22. 3. 2021, preko spletne aplikacije.   

Delavnici bodo vodili: prof. dr. Janez Bogataj,  dr. Tanja Lešnik Štuhec, dr. Jana Vilman, Mojca Polak, mag. trženja v turizmu, in mag. Marlena Škvarča.  

Pozdravila in nagovorila nas bo naša kulinarična mojstrica Ana Roš iz Hiše Franko, ambasadorka gastronomskega turizma. Ana Roš je s svojo zavezanostjo k uporabi lokalnih sestavin zgled pri prispevanju k trajnostnemu razvoju gospodarstva in turizma. S svojo filozofijo 'z vrta na krožnik' in široko mrežo lokalnih dobaviteljev njena ponudba deluje po enakem konceptu, kot je zasnovana kolektivna blagovna znamka Iz doline Soče.  

Razpored:   

13.00–16.00   Delavnica za pridelke in prehranske izdelke ter jedi in pijače, postrežene na gostinski način   

16.00–18.00   Delavnica za rokodelske izdelke in izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja 

Zaželeno je, da na delavnicah pokažete svoje izdelke (če je mogoče), saj bodo prisotni predstavniki ocenjevalne skupine in strokovni svetovalci, ki vas bodo lahko usmerjali pri nadaljnjem razvoju izdelkov in storitev.  

Po delavnicah bo na spletni strani www.dolina-soce.si objavljen javni razpis, na katerega se boste lahko prijavili.  

Vljudno vas prosim, da svojo udeležbo na delavnicah potrdite do petka, 19. 3. 2021, do 12. ure na  ali na telefon 05 38 00 480.    

 

Verjamemo, da bomo pod skupno znamko kakovosti še uspešnejši. 

 

Več informacij najdete pri koordinatorki projekta Tjaši Bizjak, TIC Tolmin 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo