Izjava za javnost Soča Outdoor Festival 2020

  08.07.2020

Tekaški in kolesarski izziv v okviru Alpe Adria Trail Cup pokala.
Delovna akcija & novinarska konferenca 4. in 5. julija 2020

Na sicer tradicionalni Soča Outdoor Festival vikend je letošnjega 4. in 5. julija potekal tekaški in kolesarski izziv v okviru Alpe Adria Trail Cup pokala. Opaziti je bilo kar nekaj nasmejanih tekaških skupinic, ki so v našem spremstvu uživale na stezicah prav vseh razdalj. Po daljšem času pa je bil program ponovno tudi resnično kolesarsko obarvan, saj je sobotni delovni akciji na kolesarskih poteh v nedeljo sledila še novinarska konferenca na e-mtb kolesih, kjer je bilo zabavno, informativno in varno.

Na poti do 8. festivalne edicije smo uspešno preskočili že marsikatero oviro in večkrat izkazali veliko mero potrpežljivosti. Leta 2015 smo tik pred zdajci ostali brez gorskokolesarskega maratona, s katerim smo leta 2016 sicer poskusili v Kobaridu, zadnja 3 leta pa smo bili brez pravih kolesarskih vsebin. Pred natanko petimi leti je ob nenadejani odpovedi kolesarskih vsebin festivalna majica nosila pripis "Za legalizacijo MTB", sedaj pa že "Skupaj za MTB", saj nam je delovni akciji in novinarski konferenci uspelo sestaviti pisano ekipo deležnikov razvoja turizma. Čeprav brez pravega kolesarskega programa na festivalu smo bili v vmesnem obdobju organizatorji  zelo aktivni pri zagovorništvu gorskega kolesarjenja na državnem (konzorcij Odprimopoti) in evropskem nivoju (IMBA Europe). Tokrat nam je navkljub uspešni pridobitvi predhodnega soglasja za kolesarsko javno prireditev s strani ZRSVN in nasploh naklonjenosti vseh vpletenih zagodel virus COVID-19. Na koncu smo se odločili, da festival prestavimo na leto 2021 in se letos posvetimo Alpe Adria Trail Cup izzivu ter nadaljujemo z razvojem kolesarske trase.

Zato je bilo kolesarjenje najpomembnejši del preteklega vikend druženja, saj smo uspešno izpeljali delovno akcijo in novinarsko konferenco na e-mtb kolesih. Na delovni akciji je sodelovalo 25 prostovoljcev, naslednji dan pa je bilo na kolesu 15 vabljenih oseb. Bolj kot samo število udeležencev – v času ko je zbiranje zelo omejeno – nas navdušuje sodelovanje in navdušenje različnih deležnikov: Partnerji festivala Continental Slovenija, Občina Tolmin in Kobarid, Turizem Dolina Soče, PZS, Planinsko društvo Tolmin in Kobarid, Fundacija Pot miru in še bi lahko naštevali. Za organizacijsko ekipo je bilo težko sprejeti dejstvo, da dogodka ne bo mogoče izvesti, kot smo predvideli. Ampak s tem pomagamo družbi, da čim prej premaga nevarnost virusa in se vrne v normalne tire. Verjamemo tudi, da lahko outdoor in z njim gorsko kolesarjenje ponudi rešitve in odgovore v trenutni situaciji, ki jo zaznamuje virus COVID-19 Zato smo veseli, da se kolesarjenje vrača v stalni program festivala in lahko s tem ponovno pomagamo razvijati kolesarjenje v dolini Soče in Sloveniji.

Tudi v dolini Soče – vodilni slovenski outdoor destinaciji v Julijskih Alpah in Triglavskem narodnem parku – skušamo najti pravo razmerje med varovanjem narave in gozdov ter njihovo uporabo za rekreacijske namene. Nedvomno je gorsko kolesarjenje v zadnjih desetih letih tudi po zaslugi Soča Outdoor Festivala doživelo nov razcvet in razvoj, čeprav zakonodaja in razvoj infrastrukture težko sledita. Zato je še toliko bolj pomemben naš prispevek z razvojem nove trase gorskokolesarskega XC maratona, načrtovane izven naravovarstveno občutljivih območij in skladne z naravovarstveno sprejemljivimi trasami v NU TNP. Osnovna ideja za samo organizacijo omenjene prireditve je namreč dolgoročni, inkluzivni razvoj kolesarjenja na tem območju in v destinaciji Dolina Soče – ki ima prav omenjeno območje Krnskega pogorja tudi v svojem logotipu – preko razvoja kolesarske hrbtenice (STKP in njene Julijske zanke) znotraj destinacije s številnimi pozitivnimi multiplikativni učinki.

Po letu 2014 se v Tolmin torej ponovno vrača Soča MTB maraton, s tem pa se festival vrača na staro pot, da se uvrsti med najboljše outdoor dogodke v Evropi. Osma festivalna edicija po petih letih v svoj stalni repertoar v Tolminu vrača kolesarsko disciplino MTB XC maraton na klasični maraton distanci in novi trasi. Nedeljsko kolesarsko tekmovanje 5. 7. 2020 – ki ga je tokrat nadomestila omenjena akcija in kolesarski izlet – bi moralo ponovno biti del  tradicionalne prireditve ob vstopu v poletje Soča Outdoor festival v Tolminu. Ima pa kolesarska zgodba že dolgo in zaradi številnih zakonodajnih omejitev posebno zgodovino, hkrati pa izreden pomen tako v festivalni kot tudi destinacijski ponudbi.

Takoj po lanskoletnem festivalu smo zaprosili za preliminarno mnenje o nekaterih odsekih trase ter kasneje sklicali tudi posvet o strateškem razvoju trase in s tem kolesarjenja v destinaciji Dolina Soče. Ideja je bila januarja 2020 podrobno predstavljena večini vabljenih deležnikov, predstavnikom Občine Tolmin, Občine Kobarid, Občine Bovec, Turizma Dolina Soče, Zavoda Triglavski narodni park, Planinske zveze Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije OE Tolmin, Posoškega razvojnega centra in Fundacije Pot miru. Kot organizatorji javne prireditve vedno usmerjamo kolesarske tokove na urejene in začasno označene poti, ki jih tudi urejamo, hkrati zagotavljamo soglasja lastnikov ali upraviteljev poti.  Izvaja se nadzor in preverba nosilne kapacitete poti (primer tekaških prireditev v sklopu dogodka). Vse to s ciljem trajnostnega upravljanja organiziranega obiska in doživetij, saj gostom prodajamo športne zgodbe in interpretacijo naravne in kulturne dediščine. Hkrati pa med seboj spajamo različne produkte, dediščino in znamke, s poudarkom na doživljanju in spoštovanju naravne in kulturne danosti območja. Infrastrukturo bi kot skupno pobudo lokalne skupnosti v prihodnosti razvijali preko občinskih projektov in iz virov sredstev, kot je npr. lahko razvojni denar iz naslova Z-TNP, v dolini pa skozi razvoj državnih povezav. Obstajajo tudi projektne ideje oz. se že izvajajo dela na vmesnih kolesarskih povezavah Tolmin–Kamno–Kobarid, Koseč–Libušnje–Kamno. V preteklosti se je v sklopu razvoja trajnostne mobilnosti že uredilo parkirišče ob vstopu v TNP pri pl. Kuhinja (v sodelovanju s TNP, koča pa je kolesarjem prijazen ponudnik), turistični avtobus do pl. Kuhinja (omogoča tudi prevoz kolesarjev). V dolini Tolminke in v sklopu obiska Tolminskih korit pa se razmišlja o zmanjševanju motoriziranega prometa oz. vpeljevanju bolj trajnostnih oblik, med katere spada tudi kolesarjenje.

Po uvodnih besedah organizatorja na enem najlepših outdoor odrov, startno-ciljnem prostoru na sotočju rek Soče in Tolminke, se je skupina petnajstih kolesarjev do vznožja vzpona v Krnsko pogorje odpravila po dolinskih kolesarskih povezavah, kjer bo potekala tudi nova družinska festivalna trasa. Na tem mestu so pomen outdoor-a in kolesarjenja za dolino Soče poudarili direktor TDS Janko Humar, župan Občine Tolmin Uroš Brežan in župan Občine Kobarid Marko Matajurc in omenili potencial kolesarjenja, projekte, s katerimi lokalna skupnost pomaga urejati infrastrukturo ter prispevek Soča Outdoor Festivala v zadnjih 7 letih na tem področju.

Zaradi uporabe e-koles smo lahko na vzponu do koče na pl. Kuhinja še kakšno rekli, a nam je postanek s friko in kobariškimi štruklji vseeno ustrezal, tudi zato ker so tukaj besedo dobili predsednik PZS Jože Rovan, predsednik PD Kobarid Slavko Gregorčič ter predstavnik podjetja Continental Slovenija Luka Maselj. Jože Rovan je predstavil turno kolesarjenje znotraj PZS, Slovensko turno kolesarsko pot in njen del Julijsko zanko, kjer so dan prej skupaj s tolminskimi markacisti urejali in označevali odsek, ki nas je čakal po malici. Slavko Gregorčič je predstavil njihovo usmeritev in nove pridobitve v koči (spada med specializirane kolesarske namestitve), ki bo ob pomoči partnerja festivala Continental Slovenija pridobila tudi stojalo za popravilo koles. Trasa je na območju vasi Krn in zatolminskih planin speljana po Slovenski turnokolesarski poti pod okriljem PZS (pl. Kuhinja in cerkvica na Javorci sta tudi kontrolni točki), po posebej označeni planinski poti (kolesarski STKP poti), ki pa je ves čas speljana po prometni površini. PZS s skupnostjo Julijskih Alp razvija Julijsko zanko, na omenjenem januarskem sestanku pa je bil izražen interes vseh deležnikov po sodelovanju predvsem PZS in lokalnih PD (primer koče na pl. Kuhinja PD Kobarid, TKO PD Tolmin in markacijski odsek) ter organizatorja po skupnem razvoju (vzdrževanje in označevanje) te poti na omenjenem odseku. Delovna akcija urejanja nove Soča MTB maraton trase – vključevala tudi označevanje trase s strani PZS – je potekala pod pokroviteljstvom podjetja Continental in v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije (PZS), Fundacijo Poti miru v Posočju, Turizmom Dolina Soče, občinama Tolmin in Kobarid, PD Tolmin in Soča Outdoor Festivalom. Gre za dva dela poti – na zaključku vzpona pred planino Pretovč ter na spustu čez zatolminske planine – na pomembnem odseku slovenske turnokolesarske poti (STKP) in Poti miru. Vsi udeleženci so prejeli posebno edicijo majice, hrano in pijačo.

Sledilo je prečenje do zatolminskih planin, kjer smo se lahko prepričali o uspešnosti sobotne delovne akcije ter spust do cerkvice na Javorci, najlepšega kulturnega spomenika v Sloveniji iz 1. svetovne vojne, saj trasa poteka tudi po Poti miru. Trasa je na tem občutljivejšem delu načrtovana po dostopnih cestah in povezavah med planinami in poteka po obstoječih utrjenih poteh, nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah. Na eni strani imamo že prisoten motoriziran promet do vseh planin, po drugi pa imamo tudi že relativno visoko frekvenco kolesarjev (STKP, Julijska zanka, Trans Slovenia). V bližini planine Pretovč se priključi na dostopne ceste in povezave med živimi planinami, ki se na pl. Medrje prevesijo v spust po prometnici (kolovoz, traktorska pot, mulatjera) čez pl. Laška seč, pl. Črča, Zagrmuč, Javorca do planine v Pologu. V letu 2020 smo želeli stvar uspešno izpeljati brez vključevanja pl. Sleme, kar pa bi bila možnost in želja v naslednjih letih.

V primeru območja TNP urejena kolesarska trasa ne bo ogrozila ugodnega stanja varovanih vrst in habitatnih tipov ter varstvenih ciljev varovanih območij, njihove celovitosti in povezanosti. Poteka po gozdnih prometnicah, ki so določene v NU in so usklajene tudi z lastniki (AS). Na ta način prispevamo svoj delež k vzpostavitvi boljšega upravljanja kolesarjenja v parku. Posebnost območja in celotne destinacije so žive planine, kjer lahko prav organizirana kolesarska dejavnost pripomore k ohranjanju sirarske tradicije, s spajanjem dediščine in športnih doživetij. Podobno kot zase pravijo pastirji, da »imajo krave v Posočju imena in niso le številke«, gledamo tudi mi na udeležence naše prireditve, saj jim želimo nuditi kar najbolj kvalitetno, trajnostno in osebno doživetje v dolini Soče.

S celotno festivalno ponudbo prispevamo k strateškemu razvoju outdoor-a v destinaciji Dolina Soče. Tudi ukvarjanje s statusom kolesarstva na državnem nivoju je imelo pomembno mesto v našem delovanju, sedaj pa smo ponovno in še zadnjič poskusili na lokalnem nivoju. Od začetka smo z vsemi deležniki in podporo lokalne skupnosti s ciljem trajnostnega upravljanja organiziranega obiska in doživetij poiskali primerno in atraktivno traso gorskokolesarske XC maraton prireditve s startom in ciljem na najlepši alpski plaži v Tolminu. Osnovna ideja za samo organizacijo omenjene prireditve je razvoj kolesarjenja v destinaciji dolina Soče, ki ima prav omenjeno območje tudi v svojem logotipu – s številnimi pozitivnimi multiplikativni učinki preko spajanja produktov, okusov, dediščine in znamk. Pri oblikovanju programa si namreč prizadevamo, da izpostavljamo tisto, kar je v našem okolju najbolj posebno, avtentično, z lokalnim značajem. Na sploh pa lahko rečemo, da festival v lokalni skupnosti in tudi širše že uživa velik ugled s svojim prispevkom na področju prireditev, športnega turizma in rekreacije na sploh ter pri povezovanju znotraj destinacije. Veseli nas, da je gorsko kolesarjenje z novo traso na klasični maraton distanci ponovno v stalnem repertoarju Soča Outdoor Festivala v Tolminu, saj ima naša kolesarska zgodba že dolgo in prav posebno zgodovino, hkrati pa izreden pomen tudi v lokalni skupnosti in turistični destinaciji.

 

Tolmin, 8. 7. 2020

Pripravil: Peter Dakskobler, Soča Outdoor Festival

Utrinki dneva