Video srečanje ponudnikov Julijskih Alp na temo zagona turizma po COVID-19

  23.04.2020

Logo julijske alpe pokončniSpoštovani ponudniki in partnerji Julijskih Alp, 

V organizacijah Julijskih Alp skupaj z župani, JZTNP in STO vse od začetka pandemije oblikujemo predloge ukrepov (tudi do Vlade RS), usklajujemo občinske ukrepe, spodbujamo nove poslovne prakse v sektorju, izvajamo trženjsko komunikacijo, ki je primerna v tem času, in se pripravljamo na postopen zagon dejavnosti. Trenutno se na našo pobudo na krovni ravni tudi oblikujejo skupine za oblikovanje ukrepov ob zagonu turističnih objektov. Ob tem smo seveda tudi v stiku z vami, saj je pomembno, da bomo ob ponovnem zagonu usklajeni in s tem močnejši. 

Vabimo vas, da se nam pridružite na virtualnem srečanju na temo »Turizem na območju Julijskih Alp – aktivnosti za ponoven zagon in nova realnost po COVID-19«, ki bo potekalo v četrtek, 23. aprila 2020, s pričetkom ob 11.00 (in trajanje do 12.30/13.00), s klikom na povezavo:

https://vimeo.com/409217227 

Naše teme: 

  1. Kratek pregled aktivnosti, ki jih izvajamo v času pandemije (oblikovanje predlogov za zagon do MGRT, STO, aktivnosti na ravni destinacij in Skupnosti Julijske Alpe ter ukrepi na ravni občin) 
  2. Vaš pogled in oris stanja ter ključnih problemov – osredotočili se bomo na poletno sezono oziroma leto 2020 
  3. Prihodnji koraki in nova realnost – turizem po COVID-19 

Z vami bomo direktorji zavodov na območju, pogovoru pa se bodo pridružili tudi predstavnici ministrstva in vladne delovne skupine ter zunanje sodelavke Slavka Zupan, Miša Novak in Metka Štrukelj. 

Veseli bomo vašega aktivnega sodelovanja. Natančna navodila za učinkovito srečanje bomo predstavili ob začetku pogovora, za sodelovanje pa je dovolj, da zgolj kliknete na zgoraj navedeno povezavo, točno ob 11.00.