Zbirnik predlogov ukrepov Covid-19

  03.04.2020

in poziv s priporočili, da bomo na območju Julijskih Alp pri ponovnem zagonu turizma bolj enotni in trajnostni, s tem pa tudi uspešnejši

 

Celoten dokument je na voljo na povezavi:

INFORMACIJE IN PREDLOGI PONUDNIKOM >