Zlati znak Slovenia Green Destination za Dolino Soče

  28.02.2020

Občine Tolmin, Kobarid in Bovec prejemnice zlatega znaka Slovenia Green Destination

Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so se spomladi 2019 prijavile na peti nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja  v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green, danes pa so vse tri občine prejemnice zlatega znaka Slovenia Green Destination.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Trajnostni razvoj je osrednji fokus Turizma Dolina Soče, destinacijske organizacije, ki povezuje vse tri občine. Zahtevna cerifikacijska platforma, ki smo jo v preteklem letu izpolnili, vključuje šest področij:

  • destinacijski menedžment
  • narava in pokrajina
  • okolje in podnebje
  • kultura in tradicija
  • družbena klima
  • poslovanje turističnih podjetij

Iz rezultatov presoje izhaja, da so vse tri občine najmočnejše na področju narave in pokrajine, kulture in tradicije ter destinacijskega menedžmenta. V teh treh kategorijah smo dobili najvišje povprečje točk, v vsaki več kot 9. Vse tri občine največ dela in izboljšav čaka na področju okolja in podnebja. Zelena shema nas v nadaljevanju zavezuje k pripravi akcijskega načrta za naslednje triletno obdobje, v katerega bomo na osnovi priporočil presojevalca ter občinskih in destinacijskih načrtov vključili aktivnosti za še bolj trajnostni razvoj destinacije.

Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da nobena od treh občin ne bi prejela zlatega znaka, če vsaka ne bi imela vsaj enega turističnega ponudnika z znakom Slovenia Green Accommodation: v Tolminu je to Chalet Astra Montana, v Kobaridu Kamp Koren in Nebesa Chalets ter v Bovcu Kamp Korita.