Brezplačna izobraževanja v jeseni

  22.07.2019

V okviru projekta Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina bo izvedenih več sklopov izobraževanj. Ta so namenjena aktivnim prebivalcem z območja LAS Dolina Soče, ki želijo razvijati lastne podjetniške ideje in do sedaj niso dobili podpore v lokalnem okolju, namenjena pa bodo tudi mladim, ki bodo lahko krepili svoja znanja in veščine ter usmerjeno razvijali svoje poslovne ideje in zanje pripravili podlage.

V prvi fazi projekta – v obdobju med oktobrom in decembrom 2019 – bodo izvedeni naslednji izobraževalni programi:

Jezikovni tečaji (30-urni):

  • Angleščina ali italijanščina (jezik in stopnja bosta izbrani na podlagi števila prijav), kjer se bo spoznavalo glavne slovnične strukture, utrjevalo komunikacijske sposobnosti, spoznavalo kulturo in običaje;
  • Nemščina (stopnja A2) za obstoječe in potencialne turistične ponudnike, kjer se bo spoznavalo glavne slovnične strukture in utrjevalo komunikacijske sposobnosti.

Izobraževanje prek simulacije »učno podjetje« (40-urno izobraževanje)

Izobraževanje bo obsegalo iskanje poslovnih idej ali razvijanje obstoječih, vzpostavitev poslovnega modela, raziskava trga ter preverjanje problema in rešitve pri strankah, podjetniško svetovanje, finančno opismenjevanje, sočasno mentoriranje, priprava predstavitve in nastopov ob končni izvedbi projekta ter predstavitev izbranega produkta.

Izobraževanje na področju turizma za mlade (25-urno izobraževanje)

V okviru tega programa se bo spoznavalo različna orodja za razvijanje poslovne ideje/produkta, delalo se bo na predstavljanju in utemeljevanju projektov/produktov ter učinkoviti promociji.

Izkoristite priložnost za učenje in krepitev svojih znanj v manjših skupinah.

Prijava na tečaje:

Spletna prijavnica  

Dodatne informacije:

Nika Ivančič
T: 05 3841 516
E: nika.ivancic@prc.si

 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.