Javni anonimni natečaj za najboljši turistični spominek za gorski center Kanin

  21.11.2018

JAVNI ZAVOD SONČNI KANIN RAZPISUJE

JAVNI ANONIMNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI TURISTIČNI SPOMINEK ZA GORSKI CENTER KANIN

1. UDELEŽBA NA NATEČAJU

Na natečaju lahko sodelujejo vse civilne in pravne osebe s spominki, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo gorski center Kanin.

2. NALOGA NATEČAJA

Naloga natečaja je izbor najboljšega turističnega spominka za gorski center Kanin.

3. OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA

Javni natečaj za izbiro najboljšega turističnega spominka za gorski center Kanin je objavljen v SOČAsniku, na spletnih straneh Javnega zavoda Sončni Kanin in Doline Soče ter družabnih omrežjih.

4. STROKOVNA KOMISIJA

Spominke bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija, ki bo pri ocenjevanju upoštevala naslednja merila: likovno-estetsko vrednost, dediščinsko vrednost, izvirnost, turistično-promocijsko vrednost kraja, uporabnost, ceno izdelka in možnost trženja.

Strokovna komisija pred ocenjevanjem pregledala prispele izdelke in izloči tiste, ki ne ustrezajo pogojem razpisa. Strokovna komisija za ocenjevanje je popolnoma avtonomna in odloča sama z večino glasov. Na odločitev komisije niso možni ugovori.

5. NAGRADE

Nagrade prejmejo avtorji, ki bodo v skupni oceni dosegli prve tri mesta.

Nagrade:
1. Nagrada – sezonska smučarska vozovnica za smučišče Kanin 2019/2020;
2. Nagrada – 5-dnevna smučarska vozovnica za smučuišče Kanin;
3. Nagrada – 2 dnevni smučarski vozovnici za smučišče Kanin s kosilom.

Komisija si pridržuje pravice, da v primeru neprimernih izdelkov nagrade ne podeli. Nagrade niso izplačljive v gotovini. Nagrajeni spominki ostanejo v lasti razpisovalca.

6. PRIJAVA NA NATEČAJ

Natečajnemu izdelku naj bo priložen kratek opis zamisli za spominek in ime izdelka ter vidni tehnični podatki, način izdelave, stroški materialov in izdelave ter okvirna prodajna cena. Embalaža izdelka je sestavni del spominka in bo predmet ocenjevanja. Vsi priloženi podatki naj bodo označeni s svojo šifro.

V ovojnici naj bodo naslednji podatki:

• ime in priimek izvajalca oz. ime pravne osebe,
• naslov,
• kontaktna telefonska števila,
• davčna številka. 
• izjava o avtorstvu spominka.

7. TERMIN NATEČAJA

Rok za oddajo natečajnih del: 31. december 2018.

8. NASLOV ZA DOSTAVO IZDELKOV

Izdelke je možno dostaviti osebno ali po pošiti na naslov:

Javni zavod Sončni Kanin
Dvor 43
5230 Bovec

Kontaktna oseba: Nataša Bartol, tel. št. 041 313 189.

Stroške poškodb na izdelkih, poslanih po pošti, razpisovalec natečaja ne krije.

9. RAZGLASITEV

Razglasitev rezultatov natečaja bo javno objavljena v medijih in spletni strani Javnega zavoda Sončni Kanin. Nagrajeni spominki in ostali predlogi bodo razstavljeni v okrepčevalnici Kaninske legende.