Novela Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

  15.03.2018

Spremembe pri obravnavi turistične takse

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. redni seji v četrtek, 15. februarja 2018 sprejel novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Največja in za turistične ponudnike in obiskovalce najpomembnejša novost so spremembe pri obravnavi turistične takse in sicer:

  • občine lahko po novem določijo turistično takso v znesku do 2,50 eur na gosta na noč (višino določajo občine samostojno),
  • izenačuje se taksa kampov in ostalih namestitvenih obratov,
  • uvaja se promocijska taksa, ki jo bo potrebno nakazovati na STO in ki se obračuna v višini 25% od osnovne občinske takse.

Občine so dolžne svoje odloke uskladiti s prenovljenim zakonom v roku 3 mesecev od dneva začetka veljavnosti zakona, določiti višino takse in rok, od katerega dne naprej bodo spremembe veljale. Obveznost plačevanja državne promocijske takse začne veljati s 1.1.2019. Zakon je na voljo tukaj.