Prevoznost Vršiča poleti

  13.04.2017

Direkcija RS za je nfrastrukturo deloma prilagodila svoje načrte o zaporah.

NOVICE Vršič - cesta10 dni nazaj nas je presenetila informacija o predvideni popolni zapori ceste čez Vršič. Ob velikem trudu občin na obeh straneh, Trentarjev, LTO Bovec in ob podpori medijev je Direkcija RS za infrastrukturo vsaj deloma prilagodila svoje načrte.

Priloga: Prometni režim v času del