Vabilo k predlaganju kandidatur za predstavnika ponudnikov v svetu zavoda Sončni Kanin

  01.12.2016

Kot ste seznanjeni je občina Bovec dne 22.11. ustanovila javni zavod Sončni Kanin, ki bo upravljal naše visokogorsko smučišče.

Kanin, BovecNajvišji organ javnega zavoda je svet zavoda, ki ga sestavlja 5 članov: tri člane imenuje upravljalec, enega zaposleni enega pa zainteresirana javnost, torej turistični ponudniki. Ustanovni akt pravi, da predstavnika ponudnikov nastanitvenih in gostinskih storitev ter izvajalcev športno-rekreativne ponudbe, ki so registrirani in opravljajo dejavnost na območju občine Bovec, imenuje svet zavoda LTO Bovec.

S tem pozivom vas vabimo, da predlagate svoje kandidate. Predlagate lahko kateregakoli ponudnika nastanitvenih, gostinskih ali športno-rekreativnih storitev, ki opravljajo dejavnost na območju občine. Kandidate lahko predlaga posameznik ali skupina ponudnikov. Kandidira lahko vsak, stališče zavoda pa je, da bi bilo najbolj primerno predlagati kandidata izmed predstavnikov namestitvenih kapacitet, ki so najbolj soodvisne od poslovanja smučišča.

Vsak predlog mora vsebovati:

  • ime, priimek, naslov in kontaktne podatke kandidata
  • naslov firme oz. navedba dejavnosti, s katero se ukvarja
  • kandidat se mora s kandidaturo strinjati

Prosimo vas, da svoje predloge dostavite Ini Brešan na LTO Bovec po e-pošti () ali osebno na zapisnik do vključno ponedeljka 05.12.2016 do 12.00.

Predsednik sveta zavoda LTO Bovec
Peter Della Bianca