Info točka trajnostne mobilnosti v Zeleni hiši

  09.11.2016

26. aprila 2017 je v Zeleni hiši v Kobaridu zaživela info točka trajnostne mobilnosti Naj vas narava zapelje v sklopu projekta PARKIRAJ IN DOŽIVI NARAVO!

Namen info točke trajnostne mobilnosti Naj vas narava zapelje je izpostaviti pomen rabe trajnostne mobilnosti na območju Julijskih Alp (in širše), predvsem z vidika usmerjanja obiska – zmanjševanja pritiska motornih vozil v biosfernem območju Julijske Alpe in hkrati k spodbujanju rabe okolju prijaznih prevoznih sredstev s potencialno manjšo obremenitvijo okolja.

Info točka v Zeleni hiši v Kobaridu in v Centru Triglavskega narodnega parka Bohinj sta pilotni projekt. Sistem info točk trajnostne mobilnosti bo vzpostavljen tudi na drugih lokacijah pri zainteresiranih deležnikih.

Koncept predvideva:

animiran stenski zemljevid Julijskih Alp s predstavitvijo naravnih in kulturnih znamenitosti in izpostavitvijo trajnostne mobilnosti oz. ponujeno rabo le-te,
interaktivno spletno stran trajnostne mobilnosti v Julijskih Alpah, ki uporabniku ponuja kombinirane možnosti rabe mehke mobilnosti na tem območju,
kratki animirani film o obiskovanju Julijskih Alp brez osebnega vozila, osrednji liki so avtohtone vrste domačih živali – bohinjska cika, bovška ovca in drežniški kozel (na voljo tudi na spletni strani mehke mobilnosti v Julijskih Alpah).

Več informacij o projektu.