Parkiraj & doživi naravo!

  10.11.2016

Pogljete si tudi zabavni kratki animirani film o obiskovanju Julijskih Alp brez osebnega vozila.

Trajnostna mobilnost - Parkiraj & Doživi naravoNamen projekta Parkiraj & doživi naravo je, da se poveča možnosti in privlačnosti obiskovanja naravnih znamenitosti v Triglavskem narodnem parku z različnimi oblikami mehke mobilnosti (pohodništvo in kolesarjenje, javni potniški promet). 

Več infromacij o projektu najdete na strani TNP >

Pogljete si tudi zabavni kratki animirani film o obiskovanju Julijskih Alp brez osebnega vozila. Oosrednji liki so avtohtone vrste domačih živali – bohinjska cika, bovška ovca in drežniški kozel!