Katalog ponudnikov Bovec 2016

  18.08.2016

Pripravljamo nov katalog ponudnikov Bovec, ki bo izšel pred sezono zimskih promocijskih dogodkov.

Spoštovani ponudniki,

Naše zaloge kataloga bovških turističnih ponudnikov iz 2013 so pošle. Ker katalog tako kot vsaka resna in urejena turistična destinacija potrebujemo za predstavitev ponudbe na sejmih, borzah in podobnih dogodkih, bomo še pred sezono promocijskih akcij pripravili novo izdajo. Distribucija kataloga poleg tega poteka tudi na info centrih v Dolini Soče in partnerskih destinacijah ter preko tujih predstavništev.

Katalog bo izšel v nakladi 20.000-30.000 izvodov, v 4 jezikovnih variantah (SL, EN, DE, IT), zaloga naj bi zadostovala za 2-3 leta.

Sestavni del kataloga bodo seveda tudi fotografije – svetujemo vam, da do konca sezone naredite še kakšne nove fotografije vaše ponudbe, ki bodo prikazovale aktivni turistični utrip.

Pogoji sodelovanja

  • sodelovanje je prostovoljno, vključeni boste vsi zainteresirani, ki se odločite za katerokoli ponujeno varianto,
  • razrez razporeditve ponudnikov v katalogu bo tak kot prikazan na skici v prilogah,
  • sodelovanje potrdite s podpisano naročilnico, ki nam jo pošljete/dostavite na LTO ali skenirano pošljete po mailu.

Katalog ponudnikov je naš skupen projekt; ocenjujemo, da bomo z vašo participacijo pokrili ca. polovico stroškov. Razliko po pokril LTO.

Prosimo za vašo odločitev in potrditev do konca 26. avgusta. Več informacij v priponki.

Hvala za sodelovanje.

Ekipa LTO Bovec

 

PRILOGA: Katalog ponudnikov - razrez, specifikacija in naročilnica