Strategija 2020

  02.03.2016

LTO Bovec skupaj z zunanjimi sodelavci pripravlja novo strategijo Bovškega turizma.

V tej smeri smo že izpeljali delavnico o blagovni znamki, anketo med našimi ponudniki, anketo z izbranimi podobnimi vprašanji na slovenskem trgu in prvo strateško delavnico.

Vse dokumente, ki bodo nastajali v postopku graditve skupne strategije bomo tekoče objavljali na naših poslovnih straneh. Do konca tedna bomo zagotovili tudi možnost komentiranja in s tem vsem zainteresiranim, da prispevate svoja mnenja. komentarje, ideje in predloge.