Študentje pomagajo turizmu

  04.02.2016

11 projektnih nalog na temo bovškega turizma.

Študenti treh ljubljanskih fakultet so skupaj z mentorji v okviru 11 projektnih skupin pripravili predloge novih in inovativnih turističnih produktov, ki bi lahko prispevali k nadaljnjemu vzponu turizma na destinaciji. Povzetki projektnih nalog so objavljeni na spletni strani www.bovec.si, celotne naloge pa so dostopne na LTO Bovec s podpisom izjave o spoštovanju avtorskih pravic