Dolina Soče v postopku pridobivanja znaka Slovenia Green Destination

  06.01.2016

Zelena shema slovenskega turizma

Da bi destinacijo Dolina Soče naredili kar najbolj zeleno (tako na področju okoljskega, družbenega in ekonomskega stebra trajnostnega razvoja), smo v teku pridobivanja znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION. Slovenska turistična organizacija ga bo podelila tistim destinacijam, ki izkazujejo odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega okolja.


LTO Sotočje in LTO Bovec sta se skupaj kot Dolina Soče pridružila petnajstim destinacijam, ki so vstopile v pilotni nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma (ZSST). Shema se izvaja pod okriljem Slovenske turistične organizacije in temelji na globalnih indikatorjih za trajnostni razvoj destinacij GSTC in ETIS, ki jim je dodan nacionalni značaj. Gre za kompleksen sistem, sestavljen iz več korakov in orodij. 
 

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot v zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izredno pomembno namreč je, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo.


V nadaljevanju nas čaka več korakov, od pridobivanja podpore v lokalnem okolju prek zbiranja in analize podatkov do priprave končnih poročil. Z izvedbo celotnega postopka bomo pridobili celovit vpogled v trajnost destinacije in mednarodno primerljivo oceno, pa tudi nabor ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti. Poleg tega se bomo s pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.


Kot prvi korak smo izvedli anketo med obiskovalci, sedaj sledi še anketa med občani. LTO Sotočje in LTO Bovec zato naprošata vse občane, da izpolnijo spletno anketo. Odgovori nam bodo priskrbeli del podatkov, s katerimi bomo lahko oblikovali profil destinacije, iz katerega bomo lahko oblikovali podrobno sliko trajnosti v destinaciji. Vstop na anketo je mogoč tu: Anketa za občane.