Mednarodni natečaj za nagrado Jakob 2015

  13.12.2014

Nagrada Jakob se vsako leto podeli najboljšemu prispevku inovativnih turističnih prizadevanj regije Alpe- Jadran.

Predmet  mednarodnega natečaja za nagrado Jakob 2015 je »Sodobna interpretacija kulturne dediščine lokalnih in regionalnih jedi v turistični ponudbi«.

K prijavi na razpis Jakob 2015 so vabljeni tisti projekti in inovativne rešitve, ki interpretirajo kulturno dediščino lokalnih in regionalnih jedi ter s tem bogatijo tudi turistično ponudbo Slovenije. Komisija bo obravnavala inovativne rešitve, ki se že izvajajo.

Več informacij.