Obvestilo o dvigu vrednosti točke turistične takse

  21.11.2014

Dne 11. aprila 2014 je bil v Uradnem listu RS štev. 25/2014 objavljen Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse.

Dne 11. aprila 2014 je bil v Uradnem listu RS štev. 25/2014 objavljen Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse. Vrednost točke turistične takse se je uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin in tako od 1. januarja 2015 znaša:

 

  • 1,265 EUR (polovična taksa 0,6325 EUR).
  • Za obračun turistične takse se uporablja naveden znesek v celoti (na tri oz. štiri decimalke), katerega se ob končnem izračunu zaokroži na dve decimalki natančno.

Primer: znesek 10,2336 EUR se zaokroži na 10,23 EUR, znesek 10,355 EUR  na 10,36 EUR (v kolikor je tretja decimalka med 0 in 4 se zaokroža navzdol, od vključno 5 in več se zaokroža navzgor).