6. Freeride battle Kanin

  03.03.2011

3. - 6. marec 2011

freeride battle banner

 

Smučišče Kanin.

3. - 6. marec 2011

Tekme v smučanju čez drn in strn (angl. freeride) je dokaj primeren termin za uvrstitev zvrsti med množico drugih. Značilnost tekmovanj v smučanju čez drn in strn je, da organizator označi samo mesto štarta in cilja, lahko pa tudi omeji področje z leve in desne strani, odvisno od same trase in varnosti tekmovalcev. Vsak tekmovalec si zamisli smer smučanja, torej svojo linijo, ki je najvažnejši element ocenjevanja. Med smučanjem mora prikazati čim več težavnostnih prvin preskokov in doskokov prek naravnih ovir ipd.

Tekmovalec si pred spustom teren ogleda le od daleč. Vožnja po terenu je dovoljena le organizatorju oziroma osebam, ki skrbijo za varnost. Iznajdljivost tekmovalca ter način vožnje pa sta toliko zanimivejša za gledalce, ki z navijanjem pripomorejo k boljšemu vzdušju. Pri teh tekmah je vsak tekmovalec odvisen od  zmožnosti objektivne ocene izbire terena in s tem potencialne varnosti.

Štartna številka je nepomembna, pomembna je najoptimalnejša izbira linije, fizična in predvsem psihična pripravljenost tekmovalca.

Nekatere proge so krajše, pobočja z nekaj sto višinskimi metri, druge pa so lahko bistveno daljše, tudi s skoraj tisoč višinskimi metri. Start takšnih tekmovanj je pogosto z gorskih vrhov ali izpostavljenih točk na grebenih. (Glede na konfiguracijo terena bi tekmo na Kaninu postavil med krajše, srednje težke preizkušnje, a med zanimive zaradi specifike gorskega kraškega terena.) Sama narava tekmovanja običajno zahteva, da se tako tekmovanje odvija vsaj dva dni: prvi dan se nameni kvalifikacijam, drugi pa finalni vožnji. V primeru dveh finalnih voženj se lahko šteje boljša ali se pa seštejeta obe. V vseh primerih pa organizator zagotovi dodaten dan, namenjen rezervi, lahko pa tudi še dan za fotografiranje.

organizator: Športno društvo Drča

info: Andrej Dekleva
M: 031.331.353

več na: www.freeridebattle.com