Filmski večer

  24.10.2009

Vabljeni na premiere filmov

Bovec, Strgulčeva hiša, ob 20:00

premiere filmov:

DOWKA U BC

RAMBO AIR – KANIN 2009
Kratki, promocijski film, ki prikazuje priložnosti ekstremnega smučanja na smučišcih ATC Kanin.

DOLINE NAVDIHA
Turistično-promocijski film, takoimenovan Image spot, ki prikazuje lepote naravne in kulturne dediščine ter predvsem športne priložnosti LTO Bovec. Namenjen prikazovanju na televiziji, internetu, sejmih in ostalih promocijskih aktivnostih.

Vstop prost