EDEN

  30.12.2008

Turizem je poslovna dejavnost, ki ima velik vpliv na razvoj družbe. Na ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje inovacij in večje kakovosti življenja.

Spoštovani,

Turizem je poslovna dejavnost, ki ima velik vpliv na razvoj družbe. Na ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje inovacij in večje kakovosti življenja.

Turizem in trajnostni razvoj sta neposredno povezana. Za doseganje večje trajnosti turizma niso nujni veliki in nepopravljivi posegi, temveč sistematično delovanje na mnogih področjih. Gre za neprekinjen proces, ki zahteva sodelovanje vseh.

Od leta 1992, ko je bil v Deklaraciji iz Ria o okolju in razvoju (Rio Declaration on Environment and Development 1992) začrtan Program 21 (Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development) , ki ga je sprejelo 178 vlad, koncept trajnostnega razvoja postaja del razvoja turizma. Leta 2005 sta Svetovna turistična organizacija (UNWTO) in Program Združenih narodov za okolje (UNEP) določila 12 ciljev za trajnostni turizem. Evropska komisija, Evropski parlament in Ekonomsko-socialni odbor posvečajo skrbi za trajnosti turizem v Evropi vedno več pozornosti.

Turizem neposredno in posredno ustvarja okoli 10% evropskega BDP in 20 milijonov delovnih mest. Evropski turisti opravijo več kot polovico vseh mednarodnih potovanj, kar predstavlja pomemben vir prihodka v mnogih državah v razvoju (vir: Ukrepi za trajnostnejši evropski turizem – Poročilo Skupine za trajnostni turizem, februar 2007).

Dolina Soče, nominirana za evropsko destinacijo odličnosti v turizmu (EDEN- European Tourist Destination of Excellence in Intangible Heritage in Slovenia), je projekt uresničevanja ciljev za trajnost evropskega turizma. Sodelovanje različnih interesov skupnosti, turizma in okolja, skupni ukrepi na ravni destinacije skladno z načeli trajnostnega razvoja so izziv za ohranjanje dolgoročne konkurenčnosti.

V letu 2007 in 2008 je trideset evropskih turističnih destinacij prejelo nominacije Evropskih destinacij odličnosti v turizmu, ki skupaj gradimo mrežo destinacij. Srečali smo se na podelitvi priznanj nominiranim evropskim destinacijam odličnosti v turizmu za leto 2008 na Evropskem turističnem forumu septembra v Bordeauxu in na Evropskem dnevu turizma oktobra v Bruslju, kjer smo podpisali t.i. bruseljsko deklaracijo, ki nas združuje v skupnem poslanstvu razvoja trajnostnega turizma (Brussels declaration on a European network of Destinations of Excellence for Sustainable Tourism, October 2008).

Celosten in integriran pristop, dolgoročno načrtovanje, uporaba najboljšega razpoložljivega znanja, vključevanje vseh zainteresiranih strani, so le nekatera od dvanajstih načel koncepta trajnostnega razvoja. Vizija, cilji in ukrepanje na lokalni ravni so enako pomembni kot ukrepanje na evropski in nacionalni ravni.

Izjemno in unikatno naravno okolje Doline Soče je območje kjer lokalno prebivalstvo skupaj s turisti, obiskovalci in gosti, na trdnih temeljih zgodovinske in kulturne dediščine, torej skozi pozitivno razumevanje preteklosti ter v sozvočju z naravo vidimo in ustvarjamo priložnosti za razvoj.

Dediščina Soške fronte zaznamuje Dolino Soče in pomaga spoznati in razumeti zgodovino teh krajev in ljudi. Zgodbe Soče naj so glasnik miroljubnih idej in mesto srečevanja ljudi in njihovih pozitivnih vrednot, običajev in tradicije. Dolina Soče je unikum, je skrivnost, ki vedno znova preseneča, razveseljuje, sprošča, ponuja spomine in načrte za prihodnost!

Priznanje EDEN ponuja možnost ustvarjati jutrišnji dan prijetnejši vsem, da se bolje spoznamo, več družimo, uživamo preteklost in ustvarjamo prihodnost.

Alenka Čopi
Direktorica Lokalne turistične organizacije Bovec

December 2008