Hotel Kanin za 1,3 milijona evrov v roke lastnikov Cuba