Razstava Društva likovnih ustvarjalcev Tolmin

od 17.08.2019 do 25.09.2019

Kraj: Kobarid

Lokacija: Zelena Hiša, Kobarid


Od 17. avgusta do 25. septembra bo v prostorih Zelene Hiše na ogled razstava Društva likovnih ustvarjalcev Tolmin.

Od leta 1974, ko je Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev nastalo, nepretrgoma goji ljubiteljsko kulturno dejavnost na likovnem področju in združuje likovne ustvarjalce iz Posočja.

Njegovo delovanje temelji na razvijanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturni vzgoji in izobraževanju ter posredovanju in varovanju kulturnih vrednot. Likovna dela članic in članov društva zrcalijo pestrost likovnih praks, ki jih dodatno podkrepijo tudi različne tehnike. Umetniške stvaritve odražajo interpretativno svobodo in predvsem intimnost likovnih razmišljanj ter subjektivno naravnanost pripovedno-izpovednih vsebin, zaradi katerih lahko tudi en sam motivni vzgib doživi najrazličnejše upodobitve.

Vsa leta delovanja društvo organizira likovne delavnice, tematske in pregledne razstave ter kolonije in srečanja, s katerimi se predstavlja v občini Tolmin ter v drugih slovenskih krajih in v zamejstvu.