Stržiškarski sejem

Dan: 12.08.2018

Kraj: Stržišče

Organizator: Društvo Baška dediščina


Stržišče

Vsako prvo nedeljo po sv. Lovrencu (10. avgusta), po zaključenih najtežjih kmečkih opravilih, to je hribovski košnji, žetvi pšenice ter setvi repe in ajde, je bil namreč dan druženja, veselja in plesa v Stržiščah v Baški grapi. Danes se nekdanja širna polja izgubljajo v travnikih, praznik pa je vedno bolj živ.

Vabljeni!

Društvo Baška dediščina
GSM: 041 601 248

http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si/