Delavnica: Instrumenti zavarovanja terjatev in obveznosti

Dan: 21.05.2018

Ura začetka: 10:00

Kraj: Tolmin


predavalnica Območne obrtno-podjetniške zbornice Tolmin (Tumov drevored 15, 5220, Tolmin)

Terjatve do kupcev so vedno problem v vsaki gospodarski družbi ali podjetniku. Mnogokrat se vprašamo: »Zakaj nastane tveganje, da nam kupec ne bo plačal, čeravno smo korektno opravili posel? Ali bo kupec plačal v dogovorjenem roku?« Zavedati se moramo, da vsaka prodaja pomeni tudi tveganje, ki ga moramo vračunati (če lahko) v ceno svojega izdelka/storitve. Da pa se lahko pred tem tveganjem zavarujemo, je potrebno pred pričetkom posla kupca preveriti – ugotoviti njegovo boniteto ter terjatve do kupca zavarovati z ustreznimi instrumenti plačilnega prometa.

Program delavnice :
• Predstavitev nastanek terjatev do kupcev iz poslovanja ter obveznosti do dobaviteljev.
• Obračunavanje obresti - da ali ne.
• Vrste terjatev do kupcev (dobropisi, odpisi, oslabitve).
• Finančni popusti za predčasno plačilo terjatev - da ali ne.
• Načini opominjanja kupcev za plačilo obveznosti.
• Kdaj terjatev dati v tožbo?
• Predstavitev različnih instrumentov zavarovanja terjatev do kupcev (avans, menica, kompenzacija, cesija, asignacija, prevzem dolga, bančna garancija, akreditiv, inkaso, zastava premoženja.
• Strokovna diskusija med udeleženci ter odgovori na vprašanja.

Delavnica je brezplačna.

Prijave zbiramo do petka, 18. 5. 2018, do 14. ure prek spletnega obrazca ali elektronske pošte na naslov nezika.kavcic@prc.si z navedbo sledečih podatkov: naziv podjetja, statusna oblika, starost podjetja – nad ali pod 5 let, ime in priimek udeleženca in kontakt.

Dodatne informacije: Posoški razvojni center, T: 05 38 41 519 (Nežika Kavčič).