11. Volfovo srečanje

Dan: 13.05.2018

Ura začetka: 15:00

Kraj: Petrovo brdo

Organizator: Društvo Baška dediščina


Petrovo brdo

Prireditev poteka v spomin na domačina Janeza Volfa, duhovnika, rodoljuba in vnetega planinca. Do leta 1900 je služboval kot duhovnik, nakar so mu zaupali več odgovornih cerkvenih lužb. Bil je stoli kanonik, cerkveni nadškofijski sodnik, kapitularni vikar, nadškofijski ekonom in vodja gradnje novega semenišča v Gorici. Kot vojni begunec je 10. maja leta 1917 umrl v Ljubljani, star 82 let.

Vabljeni!

Društvo Baška dediščina
GSM: 041 601 248

http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si/