JULIANA TRAIL: etappe 6 Goreljek auf Pokljuka - Stara Fužina