JULIANA TRAIL: stage 7 Stara Fužina - Bohinjska Bistrica