Žabijski Kuk (1844m) - krožna pot s planine Kuk do planine Razor