8th hike along the Bevk trail

Date: 2018-09-16

Event hour: 10:00

City: Hudajužna

Organiser: LTO Laufar and Društvo Baška dediščina


Soča valley hiking festival 2018

meeting point:

5.30: Cerkno (TIC Cerkno) – Labinje – Porezen – Vrh Ravni Zakojca
8.00: Cerkno (TIC Cerkno) – Gradišče – Zakriž – Vrh Ravni – Zakojca
9.30: Hudajužna (Baška grapa) – Zakojca

duration: 6 h (from Cerkno over Porezen)
4–5 h (from Cerkno)
1 h (from Hudajužna)
difficulty: medium difficulty (from Cerkno)
undemanding (from Hudajužna)
equipment: hiking clothes and footwear, beverage and food from the backpack
price: free
Mandatory pre-registration for the meeting point in Cerkno

All Soča Valley Hiking Festival hikes

LTO Laufar Cerkno logo

LTO Laufar Cerkno
T: +386 5 37 34 645 (Gregor Novaković)

Društvo Baška dediščina
M: +386 41 601 248 (Alenka Zgaga)

http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si