Slovenia Green logo

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Shema je namenjena turističnim destinacijam, parkom, ponudnikom turističnih nastanitev, turističnim agencijam in turističnim atrakcijam.

Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so se spomladi 2019 vključile v shemo za pridobitev znaka Slovenia Green Destination, v dolini pa so že trije ponudniki nosilci znaka Slovenia Green Accommodation: